Zawody

Nazwa zawodów Biegacze dla Hospicjum
Organizator Hawk&Wolf
Miejsce Szczecin - Jasne Błonia
Data zawodów 2022-10-23
Opis

Regulamin Biegu charytatywnego „Biegacze dla Hospicjum”

I. Cel Imprezy
Cel charytatywny. Poprzez organizację biegu – zbiórka pieniędzy na remont siedziby Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych  w Szczecinie.

Promocja aktywności fizycznej i aktywnego stylu życia;
Promowanie dobroczynności i wspieranie osób chorych;
Integracja lokalnej społeczności.

 II. Organizatorzy
- Grupa Biegowa Wy-Biegani Szczecin 

III Termin dystans i miejsce
- bieg odbędzie się 23.10.2022 r., start imprezy godzina 09:30

    Biegi dla dzieci rozpoczną się o godzinie 10:00

    NW oraz sztafety NW rozpoczną się o godzinie 11:00
    Bieg Główny i Sztafety biegowe rozpoczną się o godzinie 13:00

     

 - trasa wiedzie ścieżkami Parku Kasprowicza w Szczecinie

 - start i meta przy Pomniku Czynu Polaków
 - długości trasy:

   Bieg dla dzieci do lat 10 „Bieg po fugę” – 150 m

   Bieg dla dzieci 11-16 lat „Bieg po farbę” – 300 m

   Bieg główny   „ Bieg po cegłę” -  5 km (2×2,5 km);

   Nordic Walking NW – „Marsz po dachówkę” – 5 km (2×2,5 km);

   Sztafeta biegowa „ Bieg po glazurę” 4 × 2,5 km;

   Sztafeta NW „Marsz po parkiet” 4 × 2,5 km;
   Organizator uruchamia również zapisy na bieg i NW wirtualny o długości trasy 5 km.

 

IV Uczestnictwo 
łączna liczba uczestników w biegach stacjonarnych ograniczona jest do 688 osób, w tym:
- limit biegów dziecięcych -100 osób,

 -limit biegu głównego – 300 osób,

 -limit NW – 200 osób,

- limit sztafet biegowych – 12 drużyn po 4 osoby w drużynie,

- limit sztafet NW – 10 drużyn po 4 osoby w drużynie,

 

  1.      w biegu głównym, NW oraz sztafetach  mogą wziąć udział osoby które ukończyły 16 lat;
  2.      osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego na udział w zawodach (druk do pobrania przed startem);
  3.      każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w biegu/NW na dystansie 5 km, oraz potwierdzenie o zapoznaniu się z regulaminem (druk do pobrania przed startem);
  4.      każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przymocowany z przodu do odzieży wierzchniej;
  5.      uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

 

Poprzez wzięcie udziału w Charytatywnym Biegu „Biegacze dla Hospicjum” , organizowanym przez grupę biegową Wy-biegani Szczecin w dniu 23.10.2022 r. (dalej jako: Wydarzenie),na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, niewyłączne, nieograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie utrwalanie,  zwielokrotnianie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, w całości i we fragmentach, przedstawionego na fotografii (fotografiach) lub filmie, utrwalonych podczas Wydarzenia.

Powyższa zgoda zostaje udzielona do używania i rozpowszechniania wizerunku uczestnika w celu promocji Wydarzenia, Grupy Biegowej Wy-biegani Szczecin  oraz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie oraz Partnerów Wydarzenia , w szczególności na stronach internetowych (w tym na portalach społecznościowych, np. Facebook, Twitter) organizatora Wydarzenia oraz podmiotów z nim współdziałających, jak również w wykonywanych na zlecenie organizatora publikacjach, prezentacjach i materiałach promocyjnych.;

V. Klasyfikacja
Indywidualna
- OPEN – kobiet
- OPEN – mężczyzn
- OPEN NW – kobiet

-  OPEN NW mężczyzn
oraz:

OPEN sztafet biegowych

OPEN sztafet NW

VI. Sprawy organizacyjne

1. Uczestników obowiązuje strój sportowy.
2. Pomiaru czasu zawodników dokonuje się elektronicznie na mecie.
3. Opiekę lekarską na czas trwania biegu zapewnia organizator.
4. Udział zawodników (zawodniczek) w zawodach jest wyłącznie na własną
odpowiedzialność.

5. bieg połączony zostanie z festynem.

6. organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w imprezie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności;
7. Odbiór numeru startowego jest jednoznaczny z zaakceptowaniem zasad
określonych w niniejszym regulaminie.

8. organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego            regulaminu;

9.bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;

10. Kontakt:
sprawy dot. biegu: Kacper Haman , wyb_szcz@wp.pl

tel.: 694 055 314;
sprawy organizacyjne: Renata Hałas gestio.rjhalas@gmail.com

tel.: 505 121 639;
11. wydawanie pakietów startowych zawierających: numer startowy:

    - 22.10.2022 w siedzibie Grupy Biegowej Wy-Biegani przy ul. Małopolskiej 4 w przyziemiu w godzinach 15-18

 -   przed startem do godziny 10:00,

 po okazaniu dowodu tożsamości;
- biuro zawodów znajdować się będzie w pobliżu miejsca startu.
 

VII. Zgłoszenia i wpisowe
- zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 19.10.2022 r. na stronie ; https;
- opłata startowa w wysokości minimum 30 zł za osobę , sztafety 120 zł (4×30 zł)
- opłatę należy wpłacić na konto :

Renata Hałas ul. Jerzego Janosika 8 lok. 52, 71-424 Szczecin, 
Nr. Konta IBAN: PL62 1030 0019 0109 8501 0054 2034
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres banku: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
BIC/SWIFT: CITIPLPX

-  tytułem: Imię i nazwisko zawodnika i oraz tytuł biegu
-  opłata za udział nie podlega zwrotowi. 

Organizator informuje, że wpłaty z opłaty startowej zostaną w całości przekazane na konto Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie , a informacja o uzyskanych środkach zostanie przekazana do wiadomości publicznej.

VIII. Nagrody 
- wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale; 

-uczestnicy biegu/NW wirtualnego otrzymają medale przesyłką poleconą po przesłaniu na adres mailowy organizatora potwierdzenia zrealizowania biegu w terminie 23.10-11.11.2022, na maile czekamy do dnia 15.11.2022.

 

 

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Bieg 5 km "Po cegłę" 300 2022-10-19 2022-10-19 13:00 Zapisy zakończone
Nordic Walking 5km „Marsz po dachówkę” 200 2022-10-19 2022-10-19 11:00 Zapisy zakończone
Bieg dzieci 100 2022-10-19 2022-10-19 10:00 Zapisy zakończone
Sztafeta biegowa "Bieg po glazurę" 12 2022-10-19 2022-10-18 13:00 Zapisy zakończone
Sztafeta Nordic Walking „Marsz po parkiet” 10 2022-10-19 2022-10-20 11:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: