Zawody

Nazwa zawodów VII Chrzanowski Cross Sw. Mikołaja - 5km
Organizator UMKS przy PMOS Chrzanów, PMOS Chrzanów
Miejsce Rynek - CHRZANÓW
Data zawodów 2022-12-04
Opis

Regulamin Crossu:

Regulamin VII Chrzanowskiego Crossu Świętego Mikołaja

1. Celem Chrzanowskiego Crossu Świętego Mikołaja jest:

 • uczczenie Świętego Mikołaja jako Patrona Miasta Chrzanowa
 • popularyzacja biegów jako jednej z form rekreacji wzmacniającej odporność fizyczną
 • podnoszenie poziomu sportowego i zdrowotnego mieszkańców Chrzanowa i Małopolski

2. Organizatorzy

 • UMKS przy Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie we współpracy z:
 • Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
 • II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie
 • firmą Pifsport

3. Partnerzy

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Starostwo Powiatowe
 • Gmina Chrzanów

4. Miejsce i czas

 • Chrzanów 4 grudzień 2022 (niedziela) - start godz. 10:30
 • Biuro zawodów i miejsce startu - Chrzanowski Rynek (wydawanie numerów startowych od godziny 9:30)
 • limit startujących 200 osób

5.Dystans - Bieg zostanie rozegrany na dystansie 5 km w śródmieściu Chrzanowa

6. Kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn:

 • K – I             (dziewczęta ur. 2008 i młodsze )           - 14 lat i młodsze (młodzież szkolna)
 • M – I             (chłopcy ur. 2008 i młodsi)                   - 14 lat i młodsi (młodzież szkolna)
 • K – II            (dziewczęta ur. 2003 i młodsze )           - 15-19 lat (młodzież licealna)
 • M – II            (mężczyźni ur. 2003 i młodsi)               - 15 -19 lat (młodzież licealna)
 • K – III           (kobiety ur. 2002 - 1987)                      - 20 - 35 lat  
 • M – III           (mężczyźni ur. 2002 - 1987)                 - 20 - 35 lat  
 • K - IV           (kobiety ur. 1986 -1972)                      - 36 - 50 lat
 • M - IV           (mężczyźni ur. 1986-1972)                    - 36 - 50 lat
 • K - V           (kobiety ur. 1971-1962)                       - 51 - 60 lat
 • M - V            (mężczyźni ur. 1971-1962)                    - 51 - 60 lat
 • K - VI           (kobiety ur. 1961 i starsze)                    - 61 +
 • M - VI           (mężczyźni ur. 1961 i starsi)                 - 61 +
 • W kategorii K2 i M2 rywalizują dodatkowo szkoły ponadpodstawowe w ramach - Mistrzostw Powiatu Chrzanowskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych

7. Wpisowe

 • Wpisowe, 30 zł od uczestnika (w ramach wpisowego uczestnicy są ubezpieczeni NW)

8. Nagrody: okolicznościowy medal, czapkę „mikołajkową", najlepsi w poszczególnych kategoriach puchary, gorący posiłek po zakończeniu biegu

9. Zgłoszenia

 • Zgłoszenie za pomocą strony internetowej : www.pifsport.com.pl , pobór opłaty startowej w systemie e-card

10. Postanowienia końcowe

 •  Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy.
 • Złożenie podpisu na liście startowej przy odbiorze numeru startowego jest jednoznaczne z oświadczeniem że uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin , jest zdrowy i bierze pełną odpowiedzialność za swój start w zawodach .
 • Istnieje możliwość odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 • Sytuacje nie przewidziane w w/w regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
VII Chrzanowski Cross Sw. Mikołaja - 5km -- 2022-12-02 2022-12-02 10:30 108 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: