Zawody

Nazwa zawodów 44 Międzynarodowy Maraton Świnoujście Wolgast, XXXIII Półmaraton Wolgast, VIII sztafeta Świnoujście
Organizator OSiR "Wyspiarz"
Miejsce Świnoujście
Data zawodów 2024-09-07
Opis

REGULAMIN
44 MIĘDZYNARODOWEGO MARATONU ŚWINOUJŚCIE – WOLGAST,
XXXIII PÓŁMARATONU WOLGAST i VIII SZTAFETY ŚWINOUJŚCIE - WOLGAST


1. ORGANIZATORZY:
Organizatorem Imprez:
• po stronie polskiej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. Biuro Maratonu i Sztafet znajduje się w budynku OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu przy ul. Matejki 22.
• po stronie niemieckiej jest Usedom-Marathon e.V. Wolgast. Biuro Półmaratonu znajduje się w Sportforum Peene-Stadion Wolgast Postfach 1101, 17431 Wolgast
2. TERMIN i MIEJSCA:
MARATON ŚWINOUJŚCIE-WOLGAST
• 07.09.2024 r. (sobota)
• start Maratonu Świnoujście–Wolgast o godzinie 9:00, Stadion Miejski ul. Matejki 22, meta: stadion Wolgast Peene
• limit czasu Maratonu: 5:20 h
• pomiary kontrolne czasu: Kölpinsee na 21,8 km – limit czasu: 2h 30 min.
Zinnowitz na 30,0 km – limit czasu: 3h 30 min.
• trasa biegu prowadzi przez 30 km w bezpośrednim kontakcie z morzem (promenada), oraz 12 km nawierzchnią utwardzoną, posiada atest Związku LA. Niemiec
SZTAFETA ŚWINOUJSCIE- WOLGAST
07.09.2024 r. (sobota)
• start Maratonu Świnoujście–Wolgast o godzinie 9:00, Stadion Miejski ul. Matejki 22, meta: stadion Wolgast
• organizator zapewnia transport w zakresie sztafet polskich
• zespoły 5 – osobowe (co najmniej 2 kobiety)
• limit czasu: 5:20 h
• pomiary kontrolne czasu: Kölpinsee na 21,8 km – limit czasu: 2h 30 min.
Zinnowitz na 30,0 km – limit czasu: 3h 30 min.
1. zmiany sztafety
1. Świnoujście – Bansin Seebruckenzugang (10.3 km)
2. Bansin Seebrucke – Ückeritz Rehaklinik (8,7 km)
3. Ückeritz Rehaklinik – Koserow Seebruckenzugang (5,9 km)
4. Koserow Seebruckenzugang – Zinnowitz Eisenbahnbrucke/BIII (5,1 km)
5. Zinnowitz Eisenbahnbrucke/BIII – Peene Stadion Wolgast (12,2 km)
PÓŁMARATON WOLGAST
• 07.09.2024 r. (sobota)
• start Półmaratonu stadion Wolgast Peene o godzinie 10:30 ze stadionu w Wolgaście (Niemcy), meta: stadion Wolgast Peene
• odjazd autokaru do Niemiec z Uczestnikami Półmaratonu w dniu 07.09.2024 godz. 07:30 w Świnoujściu ul. Matejki 22 – Stadion Miejski.
• limit czasu Półmaratonu: 2h 20 min.
• pomiar kontrolny czasu: Sauzin na 11.5 km – limit czasu: 1h 15min.
3. ZGŁOSZENIA:
1) Zapisy elektroniczne na stronie internetowej: https:// hwww.e-gepard.eu do dnia 20.08.2024 r., uczestnik podaje: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, rozmiar koszulki, transport. Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania wpisowego. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie wpisowego warunkują wpisanie na listę startową. Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia wpisowego niezwłocznie po dokonaniu rejestracji elektronicznej, najpóźniej do 24 godzin od zgłoszenia. Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i wpływu na rachunku bankowym Organizatora. Zawodnicy, którzy nie uiszczą wpisowego w terminie będą usuwani z listy zgłoszeń.
2) W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
3) Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4) Organizator przyznaje zniżki opłaty startowej dla:
    a) osób powyżej 65 roku życia - 50%
    b) osób niepełnosprawnych z udokumentowaną niepełnosprawnością – 50%
5) I termin do dnia 31 marca 2024 r.
6) II termin do dnia 30 czerwca 2024 r.
7) III termin do 20 sierpnia 2024 r.
8) Po 21 sierpnia 2024 r., zapisy będą możliwe wyłącznie email na adres: a.bogdanska@osir.swinoujscie.pl plus 20,00 zł opłata za „późną rejestrację”.
4. WPISOWE:
1) wpłaty w terminie do 31.03.2024r
    a) Maraton – 108,00 zł
    b) Półmaraton - 70,00 zł
    c) Sztafeta – 345,00 zł
1.1 Zniżka
    a) 50% Maraton – 54,00 zł
    b) 50% Półmaraton - 35,00 zł
2) wpłaty w terminie do 30.06.2024r.
    a) Maraton – 130,00 zł
    b) Półmaraton - 86,00 zł
    c) Sztafeta – 345,00 zł
2.2 Zniżka
    a) 50% Maraton – 65,00 zł
    b) 50% Półmaraton - 43,00 zł
3) Wpłaty w terminie do 20.08.2024r.
    a) Maraton – 151,00 zł
    b) Półmaraton – 108,00 zł
    c) Sztafeta – 345,00 zł
3.3 Zniżka
    a) 50% Maraton – 75,50 zł
    b) 50% Półmaraton - 54,00 zł
4) Późna rejestracja od 21.08.2024r.
a) Maraton – 171,00 zł
b) Półmaraton – 128,00 zł
c) Sztafeta – 365,00 zł
5) Wpłat należy dokonywać na konto OSiR „Wyspiarz”:
BANK PEKAO SA I o/Świnoujście nr 07 1240 3914 1111 0000 3087 6345 lub gotówką w kasie Ośrodka w terminach:
a) do 31.03.2024r.
b) do 30.06.2024r.
c) do 20.08.2024r.
(Ośrodek uwzględnia datę wpływu przelewu na konto).
• Osoby potrzebujące faktury proszone są o zaznaczenie tego w systemie (specjalne okienko)!
6) Wpłata wpisowego gwarantuje Uczestnikowi otrzymanie następującego pakietu:
    a) numeru startowego (+agrafki),
    b) wody, kawy, herbaty przed startem oraz na trasie,
    c) talonu żywieniowego (odbiór przy wydaniu numeru startowego) uprawniającego do pobrania na stadionie w Wolgaście ciepłego posiłku i napoju,
    d) medalu pamiątkowego (po ukończeniu i przekroczeniu mety biegu),
    e) koszulki okolicznościowej (dla 120 zawodników, którzy zarejestrują się u polskiego organizatora)
5. BIURO ZAWODÓW:
1) Odbiór numerów startowych do Maratonu i Sztafet w Biurze zawodów ul. Matejki 22, Świnoujście
   a) w dniu 06.09.2024 r. w godz. od 07:00 do 20:00
   b) w dniu 07.09.2024 r. w godz. od 07:00 do 08:30
2) Odbiór numerów startowych do Półmaratonu na stadionie Wolgast Peene
   a) w dniu 06.09.2024 r. w godz. od 13:00 do 21:00
   b) w dniu 07.09.2024 r. w godz. od 06:00 do 09:00

6. PUNKTY ŻYWIENIOWE:
MARATON:
• 6,3 km – Ahlbeck – woda,
• 10,3 km – Bansin – woda, herbata, czekolada, banany,
• 14,3 km - Zeltplatz Bansin - woda, herbata, czekolada, banany,
• 19,0 km – Ückeritz - woda, herbata, czekolada, banany,
• 21,8 km – Kölpinsee - woda, herbata, czekolada, banany,
• 24,9 km – Koserow - woda, herbata, czekolada, banany,
• 30,4 km – Zinnowitz - woda, herbata, czekolada, banany,
• 35,5 km - Bannemin - woda, herbata, czekolada, banany,
• 39,5 km – Mahlzow - woda, herbata, czekolada, banany,
• meta stadion WOLGAST – woda.


PÓŁMARATON
• 6,4 km - Neeberg - woda,
• 13,2 km – Ziemitz -woda, herbata, czekolada, banany,
• 16,0 km – Sauzin - woda, herbata, czekolada, banany,
• 18,8 km – Mahlzow - woda, herbata, czekolada, banany.


7. KLASYFIKACJA: - prowadzone w kategorii OPEN, oraz w obrębie grup wiekowych:

• M75 – (powyżej 75 lat)
• M70 / K70 – (70-74 lat)
• M65 / K65 – (65-69 lat)
• M60 / K60 – (60-64 lat)
• M55 / K55 – (55-59 lat)
• M50 / K50 – (50-54 lat)
• M45 / K45 – (45-49 lat)
• M40 / K40 – (40-44 lat)
• M35 / K35 – (35-39 lat)
• M30 / K30 – (30-34 lat)
• M25 / K25 – (25-29 lat)
• M18 / K18 – (18-24 lat)

8. NAGRODY - w kategorii OPEN:

Maraton: I miejsce - 375 €, II miejsce - 250 €, III miejsce - 150 €
Półmaraton: I miejsce – 200 €, II miejsce - 150 €, III miejsce - 100 €
FUNDATOR NAGRÓD: Sparkasse Vorpommern

Dodatkowo w poszczególnych kategoriach wiekowych, zostaną przyznane nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w Maratonie, oraz za pierwsze miejsce w Półmaratonie.
Nagroda specjalna za rekord trasy: Maratonu - 250 € / Półmaratonu - 125 €.

9. NOCLEGI:

1) Istnieje możliwość rezerwacji noclegu na Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1
w Świnoujściu, zgodnie z cennikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” kwota 60,00 zł osobo/doba (w dniach od 06-08.09.2024r.) ilość miejsc ograniczona.
Dane do kontaktu: tel. +48 91 321 39 12, email: relax@osir.swinoujscie.pl
2) Opłata uzdrowiskowa: 6,50 zł za 1 dobę (pobyt powyżej 24 godz.) - wysokość opłaty uzdrowiskowej reguluje uchwała Rady Miasta Świnoujście na bieżący rok.
3) Standard domków kempingowych obejmuje komplet pościeli.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Warunkiem uczestnictwa w Maratonie jest ukończone 18 lat, posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego i przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do biegu.
2) W związku z przebiegiem większości trasy biegów na terenie Niemiec, Organizator OSiR „Wyspiarz” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje Uczestników doznane po stronie niemieckiej, stąd zaleca się posiadanie przez Uczestników Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ);
3) Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
4) Podczas startu, na trasie i w strefie mety uczestnicy mają obowiązek dostosowania się do aktualnych na dzień startu, nałożonych przepisami prawa, nakazów i zakazów, w tym w szczególności odnośnie gromadzenia się, zachowania odległości od innych osób, czy obowiązku zasłaniania ust i nosa.
5) Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego.
6) Uczestnicy Maratonu przy odbiorze numeru startowego otrzymują zawieszkę z numerem identyfikacyjnym, który należy przytwierdzić do bagażu. Plecaki, torby należy przekazać do wyznaczonego pojazdu (autobusu) zaparkowanego na terenie Stadionu Miejskiego, w celu przewiezienia przez Organizatora na stadion w Wolgaście. Odbiór bagaży nastąpi w budynku technicznym na stadionie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy wartościowe pozostawione w bagażu.
7) Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości Regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości Regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8) Klauzula RODO – w tym zgoda na wykorzystanie wizerunku i upublicznienie danych o wynikach: Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez organizowanych przez OSiR i Usedom-Matathon e.V. Wolgast oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom OSiR i Usedom-Matathon e.V. Wolgast w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatorów, w prasie, na internetowych portalach społecznościowych i informacyjnych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez OSiR i Usedom-Matathon e.V. Wolgast oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu przez okres 1 roku, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym innym organizacjom.
9) Szczegółowa informacja RODO dostępna jest na stronie internetowej https://www.osir.swinoujscie.pl
10) Toalety dostępne dla Uczestników (przed startem) na Stadionie Miejskim w szatniach
11) Kabiny prysznicowe dostępne dla Uczestników (na mecie) w budynku technicznym na stadionie
w Wolgaście.
12) Godziny powrotu autokarów do Świnoujścia ze stadionu w Wolgaście do Świnoujścia: 14:00 / 15:30
13) Organizator opublikuje wyniki z biegów na stronach internetowych:
http://www.osir.swinoujscie.pl, portalu społecznościowym Facebook i internetowych portalach informacyjnych.
14) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
15) Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego Regulaminu.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
SZTAFETA -- 2024-08-20 2024-08-21 09:00 0 Zapisz się!
Półmaraton -- 2024-08-20 2024-08-21 10:30 23 Zapisz się!
MARATON -- 2024-08-20 2024-08-21 09:00 30 Zapisz się!
Liczba rekordów na stronie: