Zawody

Nazwa zawodów Sichlańska Piętnastka
Organizator PifSport
Miejsce Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu)
Data zawodów 2021-06-13
Opis

REGULAMIN SICHLAŃSKIEJ PiĘtNaStKi  

Imreza przełożona na czerwiec 2021r. zapraszamy                                                     

CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji
 • Promocja Gminy Poronin i Murzasichla
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Poronin i okolic

ORGANIZATOR:  Klub Sportowy Murzasichle

WSPÓŁORGANIZATOR: Gmina Poronin, Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu

TERMIN I MIEJSCE:  Start: 31 maja 2020 roku o godzinie 12.00 (Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu)

                             Uroczyste zakończenie o godzinie 15.00

DYSTANS:

 • 15 km, deniwelacja: +500 m /-500 m

TRASA:

 • Start: Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu- Stary Bór- Lichajówki- Małe Ciche- Tarasówka- Hotel Zgorzelisko- Małe Ciche - Błociska- Lichajówki- Stary Bór- Budzowy Wiech- Murzasichle-Ski- Meta: SP Murzasichle

o   Rodzaj nawierzchni: około 15% - asfalt/ 85% - ścieżki leśne, drogi polne

o   Oznaczenie trasy: trasa będzie oznaczona taśmami, chorągiewkami oraz dodatkowo w newralgicznych punktach i gwałtownych skrętach ustawieni będą sędziowie i wolontariusze.

KATEGORIE WIEKOWE:

 • Bieg główny kobiet (OPEN)

o   Juniorka – do lat 17

o   K-1   18-34 lat

o   K-2   35-49 lat

o   K-3   50 lat i więcej

 • Bieg główny mężczyzn (OPEN)

o   Junior – do lat 17

o   M1  18-39 lat

o   M2   40-49 lat

o   M3   50-59 lat

o   M4   60 lat i więcej

NAGRODY:

 • Klasyfikacja OPEN kobiet , Miejsca I-VI nagrody rzeczowe
 • Klasyfikacja OPEN mężczyzn, Miejsca I-VI nagrody rzeczowe
 • Klasyfikacje wiekowe kobiet, Miejsca I-III nagrody rzeczowe/ statuetki
 • Klasyfikacje wiekowe mężczyzn, Miejsca I-III nagrody rzeczowe/ statuetki

Organizator przewiduje nagrody finansowe i/lub rzeczowe w zależności od hojności sponsorów. Wartość i rodzaj nagród zostaną podane w późniejszym terminie.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują pamiątkowy medal. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie kumulują się z nagrodami w klasyfikacji OPEN. Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział zawodnika w uroczystości rozdania nagród.

ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia w formie elektronicznej przez panel pif sport ………
 • Zawodnicy do biegu będą kwalifikowani na podstawie kolejności zaksięgowania wpłat
 • Po zakwalifikowaniu do biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi (w szczególnych przypadkach istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę np. kontuzja)
 • Przysługuje limit miejsc na bieg „Sichlańska Piętnastka” – 200 osób, Nordic Walking - 50 osób (w tym 50 miejsc do dyspozycji organizatora)

OPŁATY:

 • Opłata za bieg wynosi:

o   70 zł- do 30 kwietnia 2020 roku

o   90 zł – do 25 maja 2020 roku

o   100 zł - w biurze zawodów

 • Opłata za Nordic Walking: 10zł (przez panel internetowy), 30zł (w biurze zawodów)

W ramach wpisowego organizator zapewnia:

 • Numer startowy
 • Worek na depozyt
 • Napoje na punkcie odżywczym oraz poczęstunek na mecie
 • Zabezpieczenie medyczne
 • Chustę typu buff
 • Pamiątkową opaskę
 • Medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem)
 • Dyplomy i nagrody dla najlepszych
 • * Pamiątkowa koszulka dla pierwszych zapisanych i opłaconych 100 osób

WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

 • Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu ul. Sądelska 31, 34-531 Murzasichle w dniu:   31 maja w godz. 9.00-11.15

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 • Numer startowy (przypięty do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej)
 • Telefon komórkowy (naładowany działający przez co najmniej kilka godzin)
 • Ubiór odpowiedni do aktualnej pogody
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Folia NRC

PUNKT ŻYWIENIOWY:

 • W okolicach 9 km na trasie biegu będzie znajdował się punkt żywieniowy z wodą oraz owocami i słodyczami. Drugi punkt dostępny będzie na mecie, także z wodą oraz suchymi przekąskami i owocami.
 • Wszyscy zawodnicy uprawnieni są do skorzystania z posiłku przygotowanego specjalnie dla startujących w SICHLAŃSKIEJ PIĘTNASTCE. Posiłek wraz z gorącą herbatą wydawany będzie po okazaniu numeru startowego.

PARKING:

 • Około 50 metrów powyżej miejsca startu i biura zawodów jest parking, na którym zmieści się około 100 samochodów. Prosimy o ekonomiczne ustawianie się na parkingu. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się na parkingu I, proszeni są o ustawianie samochodów na drugim parkingu II, który znajduje się 30 metrów powyżej miejsca startu i biura zawodów.

SPRAWY TECHNICZNE:

 • Do dyspozycji zawodników oddajemy szatnie oraz prysznice znajdujące się w hali sportowej obok Szkoły Podstawowej w Murzasichlu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Udział w biegu jest na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu tylko osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach (podpisane oświadczenie).
 • Ze względu na trudną trasę wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków (organizator nie zapewnia ubezpieczenia).
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
 • Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Na trasie ustawione są punkty kontrolne.
 • Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów.
 • W dniu 31.05.2020 r. w godzinach 11.00 - 11.30 rzeczy osobiste zapakowane we własne torby, plecaki, worki i inne będzie można oddać do depozytu. Wydawanie depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego.
 • Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.
 • Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego zawodów.
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące Sichalńskiej Piętnastki rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprez.

NORDIC WALKING:

 • W kategorii Nordic Walking nie przeprowadza się klasyfikacji. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy (numer startowy, worek na depozyt, wodę, poczęstunek na mecie, zabezpieczenie medyczne, pamiątkową opaskę, oryginalny medal i dyplom (pod warunkiem ukończenia konkurencji zgodnie z regulaminem).

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Marsz 3km NW Sichlańska Piętnastka -- 2021-06-13 2021-05-27 12:10 0
Bieg na 15 km, deniwelacja: +500 m /-500 m -- 2021-06-13 2021-05-27 12:00 6
Liczba rekordów na stronie: