Nazwa konkurencji Zimowy bieg dla zdrowia "DWORSKA DYSZKA"
Liczba osób zapisanych 58
Liczba osób opłaconych 43
Nazwa zawodów Zimowy bieg dla zdrowia "DWORSKA DYSZKA"
Organizator MLKS Rakowice
Dopuszczalny wiek uczestników 18 - 99
Data zawodów 2021-12-12
Zapis do 2021-12-10
Płatność do 2021-12-10
Godzina konkurencji 11:00
Status udostępnione do rejestracji
Opis

R E G U L A M I N

ZIMOWEGO BIEGU DLA ZDROWIA

,,DWORSKA DYSZKA”

ROZBIEGAJMY SIĘ ZIMĄ

12.12.2021 LWÓWEK ŚLĄSKI

 

 MLKS ,,RAKOWICE” oraz Fundacja św. Krzysztofa                                                                       

 

 I.  CELE I ZADANIA:

1. popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy rekreacji

2. wyłonienie najlepszych zawodnicze i zawodników ,

3. wspieranie inicjatyw  pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;                                                           

4. inicjowanie i realizowanie kampanii  oraz  programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości  nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie także w okresie zimowym

5. tworzenie warunków do wartościowego spędzania wolnego czasu;                                                                                                             

6. aktywizacja i integracja lokalnych środowisk w zakresie działań na rzecz ochrony rodziny ;

  1. promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;                                                                                        

8. rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport;                                                         

9. promocja Lwówka Śląskiego oraz Dworka  i ich walorów krajoznawczych i turystycznych.

  II. ORGANIZATORZY

- Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy ,,RAKOWICE”

- Fundacja św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim

- Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach

 

III. SPONSORZY :

- Lokalni przedsiębiorcy

 

 

 IV. TERMIN  I  MIEJSCE

  • Biegi dzieci i młodzieży odbędą się w  Lwówku Śląskim  przy Fundacji św. Krzysztofa ul. Parkowa 15 ( Płakowice)– start i meta  na placu przy Fundacji godz. 11.00
  • Bieg główny na 10km- start  Lwówek Śląski ul. Parkowa 15 następnie ulicą Płakowicką do Dworka z pętla na boisku sportowym przy ,,Przystani Izerskiej”, powrót przez wewnętrzną drogę wsi Dworek , ponownie ulicą Płakowicką do mety przy Fundacji św. Krzysztofa ul. Parkowa 15 .Trasa oznaczona zostanie co 1km.
  • Biuro zawodów plac przy Fundacji św. Krzysztofa ul. Parkowa 15 czynne 12 grudnia (niedziela) w godz. 8.00-10.30

 

 V. WARUNKI   UCZESTNICTWA:

 Prawo startu w biegach dzieci i młodzieży mają wszyscy zgłoszeni przez  kluby sportowe, szkoły, rodziców i  inne stowarzyszenia sportowe.  Za badania lekarskie odpowiedzialni są prawni opiekunowie startujących zawodników. W przypadku pojedynczych (indywidualnych ) zgłoszeń badania lub oświadczenia  będą sprawdzane w biurze zawodów. Ilość zawodników jest nieograniczona. Każdy zawodnik powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą : imię i nazwisko, rok urodzenia, przynależność do szkoły lub klubu i  dystans.  

Zapisy do biegu głównego przez stronę www.e-gepard.eu dla zawodników , którzy ukończyli 18 lat.

Dopuszczalny jest start młodszych zawodników tylko i wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego po wniesieniu opłaty zgodnie z regulaminem.


VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Zgłoszenia ilościowe do biegów  dzieci przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. na adres mailowy aska.lukasik@gmail.com

 Joanna Łukasik  tel.693501189

Zgłoszenie do biegu głównego na 10km do dnia 5 grudnia 2021 elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie   www.e-gepard.eu Zgłoszenie będzie widoczne  na liście po dokonaniu opłaty

OPŁATA STARTOWA :50zł do dnia 10.12.2021

                                       70zł w dniu zawodów ( bez gwarancji pełnego pakietu)

Opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

 VII. PROGRAM   BIEGÓW: 

11.00 – rozpoczęcie biegów  dzieci

12.00- start do biegu głównego na 10km

ok. 14:00 - uroczyste zakończenie

 

 

DYSTANSE:

ROCZNIK

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

2015 i młodsi

100 m

100 m

2014

200 m

200 m

2013

200 m

200 m

2012

300 m

300 m

2011

300 m

600 m

2010

600m

600 m

2009

 600 m

600 m

2008- 2007

600 m

600 m

2006-2005

1000m

1000m

2004-2002

1000m

1000m

 

Uwaga:  trasa biegu głównego przebiega po utwardzonej nawierzchni (asfalt ) pętla 5km , starty dzieci po nawierzchni trawiastej odbywają się systemem krokowym( po zakończeniu biegu następny bieg).

IX. NAGRODY

  • Za zajęcie miejsc I - III medale i nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników biegu medale okolicznościowe
  • W biegu na 10000m w klasyfikacji open za I-III miejsca ufundowane będą nagrody finansowe wśród kobiet i mężczyzn
  • Dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych – statuetki i nagrody rzeczowe
  • Powyższe nagrody nie dublują się

Kategorie wiekowe : kobiety i mężczyźni od 18 lat.

M-20; K-20    18-29 lat

M-30;K-30      30-39 lat

M-40;K-40      40-49 lat

M-50;K-50      50-59 lat

M-60;K-60      60-69 lat

M-70;K-70       70 lat i więcej

 

 

X. SPRAWY FINANSOWE:  Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu jednostki delegujące. Organizatorzy zabezpieczają posiłek, napoje, medale dla wszystkich uczestników oraz nagrody dla najlepszych zawodników. Impreza jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy we Lwówku Śląskim oraz z funduszy Fundacji św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim

UWAGA : wpisowe w Biegu Głównego wynosi 50zł ( w tej opłacie medal i koszulka  ), płatność na konto   Klubowe MLKS ,,RAKOWICE” BS Lwówek Śląski 92 8384 0009 0006 6774 2000 0001 Zapisy w tym biegu na www.gepard.eu

XI. UWAGI KOŃCOWE

- Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów, Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą   rozpatrywane przez sędziego głównego i organizatorów. 

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator – MLKS ,,RAKOWICE”. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).

XII. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Każdy zawodnik startujący w imprezie( w przypadku niepełnoletniego rodzic lub prawny opiekun)  oświadcza , że poprzez zapoznanie się z niniejszym regulaminem potwierdza, że obecny stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału  w imprezie i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie chorował oraz nie miał objawów; duszności, kaszlu, gorączki powyżej 38 oC. Nie przebywał na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 lub przebywającą na kwarantannie, a w imprezie startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

XIII. DODATKOWE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ:

- Przy wejściu na obiekty przy Fundacji św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim obowiązuje dezynfekcja rąk (ustawione będą stanowiska),

- wszyscy uczestnicy zakrywają usta i nos (maseczka, podczas pobytu na terenie obiektów),  osłonę zdejmujemy podczas biegu i posiłku,

                                                                                 

 

 

 

                                                    Organizatorzy