Zawody

Nazwa zawodów Zimowy bieg dla zdrowia "DWORSKA DYSZKA"
Organizator MLKS Rakowice
Miejsce Lwówek Śląski
Data zawodów 2021-12-12
Opis

R E G U L A M I N

ZIMOWEGO BIEGU DLA ZDROWIA

,,DWORSKA DYSZKA”

ROZBIEGAJMY SIĘ ZIMĄ

12.12.2021 LWÓWEK ŚLĄSKI

 

 MLKS ,,RAKOWICE” oraz Fundacja św. Krzysztofa                                                                       

 

 I.  CELE I ZADANIA:

1. popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy rekreacji

2. wyłonienie najlepszych zawodnicze i zawodników ,

3. wspieranie inicjatyw  pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;                                                           

4. inicjowanie i realizowanie kampanii  oraz  programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości  nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie także w okresie zimowym

5. tworzenie warunków do wartościowego spędzania wolnego czasu;                                                                                                             

6. aktywizacja i integracja lokalnych środowisk w zakresie działań na rzecz ochrony rodziny ;

  1. promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;                                                                                        

8. rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport;                                                         

9. promocja Lwówka Śląskiego oraz Dworka  i ich walorów krajoznawczych i turystycznych.

  II. ORGANIZATORZY

- Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy ,,RAKOWICE”

- Fundacja św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim

- Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach

 

III. SPONSORZY :

- Lokalni przedsiębiorcy

 

 

 IV. TERMIN  I  MIEJSCE

  • Biegi dzieci i młodzieży odbędą się w  Lwówku Śląskim  przy Fundacji św. Krzysztofa ul. Parkowa 15 ( Płakowice)– start i meta  na placu przy Fundacji godz. 11.00
  • Bieg główny na 10km- start  Lwówek Śląski ul. Parkowa 15 następnie ulicą Płakowicką do Dworka z pętla na boisku sportowym przy ,,Przystani Izerskiej”, powrót przez wewnętrzną drogę wsi Dworek , ponownie ulicą Płakowicką do mety przy Fundacji św. Krzysztofa ul. Parkowa 15 .Trasa oznaczona zostanie co 1km.
  • Biuro zawodów plac przy Fundacji św. Krzysztofa ul. Parkowa 15 czynne 12 grudnia (niedziela) w godz. 8.00-10.30

 

 V. WARUNKI   UCZESTNICTWA:

 Prawo startu w biegach dzieci i młodzieży mają wszyscy zgłoszeni przez  kluby sportowe, szkoły, rodziców i  inne stowarzyszenia sportowe.  Za badania lekarskie odpowiedzialni są prawni opiekunowie startujących zawodników. W przypadku pojedynczych (indywidualnych ) zgłoszeń badania lub oświadczenia  będą sprawdzane w biurze zawodów. Ilość zawodników jest nieograniczona. Każdy zawodnik powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą : imię i nazwisko, rok urodzenia, przynależność do szkoły lub klubu i  dystans.  

Zapisy do biegu głównego przez stronę www.e-gepard.eu dla zawodników , którzy ukończyli 18 lat.

Dopuszczalny jest start młodszych zawodników tylko i wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego po wniesieniu opłaty zgodnie z regulaminem.


VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Zgłoszenia ilościowe do biegów  dzieci przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. na adres mailowy aska.lukasik@gmail.com

 Joanna Łukasik  tel.693501189

Zgłoszenie do biegu głównego na 10km do dnia 5 grudnia 2021 elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie   www.e-gepard.eu Zgłoszenie będzie widoczne  na liście po dokonaniu opłaty

OPŁATA STARTOWA :50zł do dnia 10.12.2021

                                       70zł w dniu zawodów ( bez gwarancji pełnego pakietu)

Opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

 VII. PROGRAM   BIEGÓW: 

11.00 – rozpoczęcie biegów  dzieci

12.00- start do biegu głównego na 10km

ok. 14:00 - uroczyste zakończenie

 

 

DYSTANSE:

ROCZNIK

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

2015 i młodsi

100 m

100 m

2014

200 m

200 m

2013

200 m

200 m

2012

300 m

300 m

2011

300 m

600 m

2010

600m

600 m

2009

 600 m

600 m

2008- 2007

600 m

600 m

2006-2005

1000m

1000m

2004-2002

1000m

1000m

 

Uwaga:  trasa biegu głównego przebiega po utwardzonej nawierzchni (asfalt ) pętla 5km , starty dzieci po nawierzchni trawiastej odbywają się systemem krokowym( po zakończeniu biegu następny bieg).

IX. NAGRODY

  • Za zajęcie miejsc I - III medale i nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników biegu medale okolicznościowe
  • W biegu na 10000m w klasyfikacji open za I-III miejsca ufundowane będą nagrody finansowe wśród kobiet i mężczyzn
  • Dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych – statuetki i nagrody rzeczowe
  • Powyższe nagrody nie dublują się

Kategorie wiekowe : kobiety i mężczyźni od 18 lat.

M-20; K-20    18-29 lat

M-30;K-30      30-39 lat

M-40;K-40      40-49 lat

M-50;K-50      50-59 lat

M-60;K-60      60-69 lat

M-70;K-70       70 lat i więcej

 

 

X. SPRAWY FINANSOWE:  Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu jednostki delegujące. Organizatorzy zabezpieczają posiłek, napoje, medale dla wszystkich uczestników oraz nagrody dla najlepszych zawodników. Impreza jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy we Lwówku Śląskim oraz z funduszy Fundacji św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim

UWAGA : wpisowe w Biegu Głównego wynosi 50zł ( w tej opłacie medal i koszulka  ), płatność na konto   Klubowe MLKS ,,RAKOWICE” BS Lwówek Śląski 92 8384 0009 0006 6774 2000 0001 Zapisy w tym biegu na www.gepard.eu

XI. UWAGI KOŃCOWE

- Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów, Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą   rozpatrywane przez sędziego głównego i organizatorów. 

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator – MLKS ,,RAKOWICE”. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).

XII. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Każdy zawodnik startujący w imprezie( w przypadku niepełnoletniego rodzic lub prawny opiekun)  oświadcza , że poprzez zapoznanie się z niniejszym regulaminem potwierdza, że obecny stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału  w imprezie i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie chorował oraz nie miał objawów; duszności, kaszlu, gorączki powyżej 38 oC. Nie przebywał na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 lub przebywającą na kwarantannie, a w imprezie startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

XIII. DODATKOWE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ:

- Przy wejściu na obiekty przy Fundacji św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim obowiązuje dezynfekcja rąk (ustawione będą stanowiska),

- wszyscy uczestnicy zakrywają usta i nos (maseczka, podczas pobytu na terenie obiektów),  osłonę zdejmujemy podczas biegu i posiłku,

                                                                                 

 

 

 

                                                    Organizatorzy

 

         

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Zimowy bieg dla zdrowia "DWORSKA DYSZKA" -- 2021-12-10 2021-12-10 11:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: