Zawody

Nazwa zawodów 43 Międzynarodowy Maraton Świnoujście - Wolgas, XXXII Półmaraton Wolgast, VII sztafeta Świnoujście -
Organizator OSiR "Wyspiarz"
Miejsce Świnoujście
Data zawodów 2023-09-02
Opis

 

 

                                               REGULAMIN

43 MIĘDZYNARODOWEGO MARATONU ŚWINOUJŚCIE – WOLGAST,
XXXII  PÓŁMARATONU WOLGAST i VII SZTAFETY ŚWINOUJŚCIE - WOLGAST

 1.     ORGANIZATORZY:

Organizatorem Imprez:

 •        po stronie polskiej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. Biuro Maratonu znajduje się w budynku OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu przy ul. Matejki 22.
 •        po stronie niemieckiej jest Usedom-Marathon e.V. Wolgast. Biuro Półmaratonu znajduje się w Sportforum Peene-Stadion Wolgast Postfach 1101, 17431 Wolgast
 1.     TERMIN i MIEJSCA:

MARATON ŚWINOUJŚCIE-WOLGAST

 •        02.09.2023 r. (sobota)
 •        start Maratonu Świnoujście–Wolgast o godzinie 9:00, Stadion Miejski ul. Matejki 22, meta: stadion Wolgast Peene
 •        limit czasu Maratonu: 5:20 h
 •        pomiary kontrolne czasu:  Kölpinsee na 21,8 km – limit czasu: 2h 30 min.

                                                        Zinnowitz na 30,0 km – limit czasu: 3h 30 min.

 •        trasa biegu prowadzi przez 30 km w bezpośrednim kontakcie z morzem (promenada), oraz 12 km nawierzchnią utwardzoną, posiada atest Związku LA. Niemiec

SZTAFETA ŚWINOUJSCIE- WOLGAST

02.09.2023 r. (sobota)

 •        start Maratonu Świnoujście–Wolgast o godzinie 9:00, Stadion Miejski ul. Matejki 22, meta: stadion Wolgast
 •        organizator zapewnia transport w zakresie sztafet polskich
 •        zespoły 5 – osobowe (co najmniej 2 kobiety)
 •        limit czasu: 5:20 h
 •        pomiary kontrolne czasu:  Kölpinsee na 21,8 km – limit czasu: 2h 30 min.

                                                       Zinnowitz na 30,0 km – limit czasu: 3h 30 min.

 •        zmiany sztafety
 1.      Świnoujście – Bansin Seebruckenzugang (10.3 km)
 2.      Bansin Seebrucke – Ückeritz Rehaklinik (8,7 km)
 3.      Ückeritz Rehaklinik – Koserow Seebruckenzugang (5,9 km)
 4.      Koserow Seebruckenzugang – Zinnowitz  Eisenbahnbrucke/BIII (5,1 km)
 5.      Zinnowitz  Eisenbahnbrucke/BIII – Peene Stadion Wolgast (12,2 km)

PÓŁMARATON WOLGAST

 •        02.09.2023 r. (sobota)
 •        start Półmaratonu stadion Wolgast Peene o godzinie 10:30 ze stadionu w Wolgaście (Niemcy), meta: stadion Wolgast Peene
 •        odjazd autokaru do Niemiec z Uczestnikami Półmaratonu w dniu 02.09.2023 godz. 07:30  w Świnoujściu ul. Matejki 22 – Stadion Miejski.
 •        limit czasu Półmaratonu: 2h 20 min.
 •        pomiar kontrolny czasu: Sauzin na 11.5 km – limit czasu: 1h 15min.
 1.     ZGŁOSZENIA:

1)    Zapisy elektroniczne  na stronie internetowej: https:// hwww.e-gepard.eu do dnia 20.08.2023 r., uczestnik podaje: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania,  numer telefonu, adres email, rozmiar koszulki, transport. Wszyscy rejestrujący się w ten  sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania wpisowego. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie wpisowego warunkują wpisanie na listę startową. Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia wpisowego niezwłocznie po dokonaniu rejestracji elektronicznej, najpóźniej do 24 godzin od zgłoszenia. Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i wpływu na  rachunku bankowym Organizatora. Zawodnicy, którzy nie uiszczą wpisowego w terminie będą usuwani z listy zgłoszeń.

2)    Prawo startu maja  osoby z ważnym Unijnym Certyfikatem Covid lub Certyfikatem Ozdrowieńca.

3)    Organizator przyznaje 50% zniżki opłaty startowej dla:

  a)  osób powyżej 65 roku życia,

b) osób niepełnosprawnych z udokumentowaną niepełnosprawnością.

4)    I tura do dnia 30 czerwca 2023 r.

5)    II tura do 20 sierpnia 2023 r.

6)    Po 21 sierpnia 2023 r., zapisy będą  możliwe wyłącznie email na adres: a.bogdanska@osir.swinoujscie.pl

Odbiór numerów startowych do Maratonu w Biurze zawodów ul. Matejki 22, Świnoujście  

 •        w dniu 01.09.2023 r. w godz. od 07:00 do 22:00
 •        w dniu 02.09.2023 r. w godz. od 07:00 do 08:30

Odbiór numerów startowych do Półmaratonu na stadionie Wolgast Peene

 •        w dniu 01.09.2023 r. w godz. od 13:00 do 21:00
 •        w dniu 02.09.2023 r. w godz. od 06:00 do 09:00
 1.     WPISOWE:
  I tura dla wpłaty w terminie do  30.06.2023r.:
 •        Maraton – 140,00 zł                  
 •        Półmaraton - 94,00 zł
 •        Sztafeta – 375,00 zł

Zniżka 50% (osoby powyżej 65 roku życia oraz osoby niepełnosprawne):

 •        Maraton – 70,00 zł
 •        Półmaraton – 47,00 zł

         II tura wpłaty do 20.08.2023r.:

 •        Maraton –  164,00 zł
 •        Półmaraton - 118,00 zł
 •        Sztafeta – 390,00 zł

Zniżka 50% (osoby powyżej 65 roku życia oraz osoby niepełnosprawne):

 •   Maraton – 82,00 zł
 •    Półmaraton – 59,00 zł                    

Wpłat należy dokonywać na konto OSiR „Wyspiarz”:

BANK PEKAO SA I o/Świnoujście nr  07 1240 3914 1111 0000 3087 6345 lub gotówką w kasie Ośrodka do dnia:

I tura do  30.06.2023r.

II tura do  20.08.2023r.

(Ośrodek uwzględnia datę wpływu przelewu na konto). 

• Osoby potrzebujące faktury proszone są o zaznaczenie tego w systemie (specjalne okienko)!

 Wpłata wpisowego gwarantuje Uczestnikowi otrzymanie następującego pakietu:

 •        numeru startowego (+agrafki),
 •        wody, kawy, herbaty przed startem oraz na trasie,
 •        talonu żywieniowego (odbiór przy wydaniu numeru startowego) uprawniającego do pobrania na stadionie w Wolgaście ciepłego posiłku i napoju.
 •        medalu pamiątkowego (po ukończeniu i przekroczeniu mety biegu)
 •        koszulki okolicznościowej* (*dla 120 zawodników, którzy zarejestrują się u polskiego organizatora)
 1.      PUNKTY ŻYWIENIOWE:

            MARATON:

 •          6,3 km – Ahlbeck – woda,
 •        10,3 km – Bansin – woda, herbata, czekolada, banany,
 •        14,3 km - Zeltplatz Bansin - woda, herbata, czekolada, banany,
 •        19,0 km – Ückeritz - woda, herbata, czekolada, banany,
 •        21,8 km – Kölpinsee - woda, herbata, czekolada, banany,
 •        24,9 km – Koserow - woda, herbata, czekolada, banany,
 •        30,4 km – Zinnowitz - woda, herbata, czekolada, banany,
 •        35,5 km - Bannemin - woda, herbata, czekolada, banany,
 •        39,5 km – Mahlzow - woda, herbata, czekolada, banany,
 •        meta stadion WOLGAST – woda.

PÓŁMARATON

 •          6,4 km - Neeberg - woda,
 •        13,2 km – Ziemitz -woda, herbata, czekolada, banany,
 •        16,0 km – Sauzin - woda, herbata, czekolada, banany,
 •        18,8 km – Mahlzow - woda, herbata, czekolada, banany.
 1.       KLASYFIKACJA: - prowadzone w kategorii OPEN, oraz w obrębie grup wiekowych:
 •        M75 –  (powyżej 75 lat)
 •        M70 / K70 – (70-74 lat)
 •        M65 / K65 – (65-69 lat)
 •        M60 / K60 – (60-64 lat)
 •        M55 / K55 – (55-59 lat)
 •        M50 / K50 – (50-54 lat)
 •        M45 / K45 – (45-49 lat)
 •        M40 / K40 – (40-44 lat)
 •        M35 / K35 – (35-39 lat)
 •        M30 / K30 – (30-34 lat)
 •        M25 / K25 – (25-29 lat)
 •        M18 / K18 – (18-24 lat)
 1.      NAGRODY - w kategorii OPEN:

Maraton:       I miejsce - 375 €,   II miejsce - 250 €,   III miejsce - 150 €
Półmaraton:  I miejsce – 200 €,   II miejsce - 150 €,   III miejsce - 100 €

FUNDATOR NAGRÓD: Sparkasse Vorpommern

Dodatkowo w poszczególnych kategoriach wiekowych, zostaną przyznane nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w Maratonie, oraz za pierwsze miejsce w Półmaratonie.
Nagroda specjalna za rekord trasy: Maratonu - 250 € /  Półmaratonu - 125 €.

 1.      NOCLEGI:
 • Istnieje możliwość rezerwacji noclegu na Kempingu „Relax” przy  ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu, zgodnie z cennikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” kwota 50,00 zł osobo/doba (w dniach od 01-03.09.2023) ilość miejsc ograniczona.

Dane do kontaktu:

tel. +48 91 321 39 12, email: relax@osir.swinoujscie.pl

 • Opłata uzdrowiskowa: 5,40 zł za 1 dobę (pobyt powyżej 24 godz.) - wysokość opłaty uzdrowiskowej reguluje uchwała Rady Miasta Świnoujście na bieżący rok.
 • Standard domków kempingowych obejmuje komplet pościeli.
 1.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 •  Warunkiem uczestnictwa w Maratonie jest ukończone 18 lat, posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego i przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do biegu.
 • W związku z przebiegiem większości trasy biegów na terenie Niemiec, Organizator OSiR „Wyspiarz” nie ponosiodpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje Uczestników doznane po stronie niemieckiej, stąd zaleca się posiadanie przez Uczestników Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ);
 • Uczestnicy Maratonu przy odbiorze numeru startowego otrzymują zawieszkę z numerem identyfikacyjnym, który należy przytwierdzić do bagażu. Plecaki, torby należy przekazać do wyznaczonego pojazdu (autobusu) zaparkowanego na terenie Stadionu Miejskiego, w celu przewiezienia przez Organizatora na stadion w Wolgaście. Odbiór bagaży nastąpi w budynku technicznym na stadionie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy wartościowe pozostawione w bagażu.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości Regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości Regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego sięz udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 •        Klauzula RODO – w tym zgoda na wykorzystanie wizerunku i upublicznienie danych o wynikach:

Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę
na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie
do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez organizowanych przez OSiR i Usedom-Matathon e.V. Wolgast  oraz  udostępniania  sponsorom oraz  partnerom OSiR
i Usedom-Matathon e.V. Wolgast w  celu  ich promocji  w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatorów, w prasie, na internetowych portalach społecznościowych i informacyjnych oraz
w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez OSiR i Usedom-Matathon e.V. Wolgast oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu  prawo  wglądu 
do treści  jego danych  oraz  ich  poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu przez okres 1 roku,  nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym innym organizacjom.

 •        Szczegółowa informacja RODO dostępna jest na stronie internetowej https://www.osir.swinoujscie.pl
 •        Toalety dostępne dla Uczestników (przed startem) na Stadionie Miejskim w szatniach
 •        Kabiny prysznicowe dostępne dla Uczestników (na mecie) w budynku technicznym na stadionie w Wolgaście.
 •        Godziny powrotu autokarów do Świnoujścia ze stadionu w Wolgaście do Świnoujścia: 14:00 / 15:30
 •        Organizator opublikuje wyniki z biegów na stronach internetowych:
 •        http://www.osir.swinoujscie.pl, portalu społecznościowym Facebook i internetowych portalach informacyjnych.
 •        Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 •        Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego Regulaminu.

                                              

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
SZTAFETA ŚWINOUJŚCIE - WOLGAST -- 2023-08-20 2023-08-21 09:00 0 Zapisy zakończone
PÓŁMARATON -- 2023-08-20 2023-02-21 10:30 26 Zapisy zakończone
MARATON -- 2023-08-20 2023-08-21 09:00 37 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: