Zawody

Nazwa zawodów NOCnik - Nocny bieg górski
Organizator Finisz Rymanów
Miejsce Rymanów Zdrój
Data zawodów 2018-11-17
Opis

NOCnik
Nocny bieg górski w Rymanowie Zdroju!

20km +850m

data: 17.11.2018

www.facebook.com/finiszrymanow


Regulamin

1.Opis zawodów:

Trasa biegu NOCnik przebiega oznakowanymi jak i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo doznakowana przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów. Start biegu przwidziany jest po zachodzie słońca, całość trasy zawodnicy będą pokonywać w całkowtej ciemności przy świetle czołówek.

2. Organizator:

Organizatorem biegu jest klub biegacza Finisz Rymanów, działający przy Stowarzyszeniu Nasz Rymanów. 

Klub biegacza Finisz Rymanów
Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
Organizacja Pożytku Publicznego
  

Numer KRS 0000015 119
 
Siedziba stowarzyszenia:
38-480 Rymanów „Dom Sokoła”
ul. Grunwaldzka 11

3. Termin i miejsce:

17.11.2018 Rymanów Zdrój - Dom Ludowy w Desznie obok stadionu, ul. Spacerowa GPS: 49.535645, 21.834550.

4.Program: 

17.11.2018

15:00 – 17:00 Praca Biura Zawodów Dom Ludowy w Desznie
17:30 - Start biegu NOCnik 20km (zachód słońca 15:42)
21:00 - Zamknięcie mety zawodów
21:05 - Dekoracja zawodników
21:30 - Zamknięcie imprezy

5.Przebieg i opis trasy

Dystans: 20km
Przewyższenie: +850m

Link: https://www.traseo.pl/trasa/nocnik

6.Punkty odżywcze:

W okolicach połowy trasy będzie zlokalizowany jeden punkt odżywczy.

7.Limity czasu:

3,5h

8.Limit uczestników:

50 osób, zapisy do dnia 10.11.2018. Zawodnicy nie opłaceni zostaną usunięci z listy.

9.Uczestnictwo:

Miejsce na liście startowej mają tylko zawodnicy zarejestrowani i opłaceni. 

a) Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Niezbędne jest też wcześniejsze doświadczenie w biegach w trudnym terenie. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu.

By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat;

– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

– wnieść opłatę startową do 05.11.2018 r. 

– odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w terminie podanym przez organizatora;

– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;

– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie

b) Wyposażenie obowiązkowe

– numer startowy (przypięty w widocznym miejscu)
– Buty trailowe
– Naładowany telefon komórkowy wraz z wprowadzonymi numerami alarmowymi podanymi przez organizatora
– LATARKA CZOŁOWA

10.Opłata startowa:

Start zapisów: 17.09.2018

Opłata startowa wynosi 70zł.

Jest bezzwrotna, istnieje możliwość przpisania świadczeń na innego zawodnika.

Opłatę startową należy wpłacić na dane firmy Propomiar.pl

Pro-pomiar.pl
ul.Kasztanowa 1/33,
38-481 Rymanów Zdrój

tytułem: NOCnik, Imię i Nazwisko
nr. konta: 89 2490 0005 0000 4000 5268 3213

11.Świadczenia:

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

– Elektroniczny pomiar czasu, chip i numer startowy – pakiet startowy – gadżety od organizaotra i sponsorów – napoje izotoniczne, wodę, colę, przekąski na punktach odżywczych – posiłek po biegu, z niespodzianką  – zabezpieczenie i pomoc medyczną – medal za ukończenie biegu – upominki (w zależności od liczby zawodników i pozyskanych sponsorów) – kupon na losowanie nagród po biegu. 

12,Zasady panujące w czasie biegu:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;

– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

– poszkodowanemu zawodnikowi należy udzielić pomocy jeżeli taka jest konieczna, nie udzielenie pierwszej pomocy jest regulowane prawnie. Gdy zawodnik może zaczekać na pomoc, lub jasno mówi, że jej nie potrzebuje nie ma problemu z kontynuowaniem biegu.

13.Klasyfikacje:

– Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn Dla najlepszych przewidziane są nagrody, w zależności od pozyskanych sponsorów, pula nagród może się powiększać jak i mogą zostać wprowadzone dodatkowe klasyfikacje. 

14.Bezpieczeństwo:

1.Na trasie biegu limit czasu wynosi 3,5h. Nie oferujemy dojazdu po zawodnika na trasę. Jest to możliwe tylko po kontakcie z numerem POMOC umieszczonym na numerze startowym, tylko w sytuacji kontuzji.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.

3. Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie wbiegania na drogę publiczną i korzystanie z chodnika, lub pobocza. 

4. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika.

5. Organizator nie zapewnia transportu zawodników rezygnujących z biegu w innych miejscach niż punkty odżywcze. Transport będzie dostarczony tylko zawodnikom nie mogącym samodzielnie dalej kontynuować biegu.

15.Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu. 

16.Postanowienia końcowe:

– Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.

– Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z przebieralni, toalet jak i prysznica.

– NOCnik jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

– Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród.

– Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: nocnik@finiszrymanow.pl


Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
NOCnik 20km -- 2018-11-15 2018-11-16 17:30 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: